Sunday, 4 September 2011

House of Prayer Mission

Još jedno lice Graza upoznala sam prateći Rose, prodavačicu Megaphona, koja pjeva osim na ulicama i u zboru ove misije,  u hali bivše Bille van centra grada. Ljubazni pastor dozvolio mi je da ih fotografiram. Bilo mi je jako teško svesti to na ovako mali broj fotografija. Više ovdje.

Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment