Thursday, 17 November 2011

Monday, 12 September 2011

Sunday, 11 September 2011

Sunday, 4 September 2011

Morgen früh

Posted by Picasa

House of Prayer Mission

Još jedno lice Graza upoznala sam prateći Rose, prodavačicu Megaphona, koja pjeva osim na ulicama i u zboru ove misije,  u hali bivše Bille van centra grada. Ljubazni pastor dozvolio mi je da ih fotografiram. Bilo mi je jako teško svesti to na ovako mali broj fotografija. Više ovdje.

Posted by Picasa